Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cardsharing - lovlig - eller bare avtalebrudd?
03-01-2012, 01:08 (This post was last modified: 05-01-2012 18:12 by JEG.)
Post: #1
Cardsharing - lovlig - eller bare avtalebrudd?
Løp og kjøp. Mitt tips er at CDON ikke kommer til å selge denne særlig lenge. Når CanalDigital og, kanskje andre begynner å gå etter dem tipper jeg CDON kutter dette produktet ganske fort.

Når det gjelder spørsmålet om lovlighet, så er sånne løsninger definitivt ulovlig i henhold til den avtalen du inngår når du signerer en kontrakt med et kabeltvselskap.

Å si at dette er "ikke et snev av ulovlig" er bare vås.

Og det skriver jeg som en mangeårig bruker av SmartWI, dvs en skikkelig outlaw
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
03-01-2012, 22:29
Post: #2
Cardsharing - lovlig - eller bare avtalebrudd?
Er i Gråsonen Wink
Visit this user's website Find all posts by this user
Quote this message in a reply
03-01-2012, 23:21
Post: #3
Cardsharing - lovlig - eller bare avtalebrudd?
[quote name='jalla' timestamp='1325545717' post='6097']
Når det gjelder spørsmålet om lovlighet, så er sånne løsninger definitivt ulovlig i henhold til den avtalen du inngår når du signerer en kontrakt med et kabeltvselskap.

Å si at dette er "ikke et snev av ulovlig" er bare vås.[/quote]

Da tror jeg nesten du må fortelle meg hva en lov er?
En lov er noe som er bestemt av kongen i statsråd - rettere sagt, politkerne etc arbeider fram en lovtekst, og kongen er den som har siste (og minste) ord i saken.

Den AVTALE du&jeg inngår med f.eks CD, er en AVTALE, ikke en lov.

Hvilken konsekvens står en ovenfor når en bryter en lov? Jo, bøter og evt fengselsstraff, i enkelte tilfeller inndraging av det som er/ gjør ting ulovlig.
Hvilken konsekvens står en ovenfor om en bryter en avtale? At denne sies opp. Potensialet for å kreve erstattning er minimalt, i ett slikt tilfelle er det særdeles lite sannsynlig at f.eks CD skulle svi av 300K i rettsapparatet for å få tilbake 250.- i kortavgift i året (siden dette ville være en ny sak for domsstolen, vil hver part måtte dekke egne sakskostnader).

Konklusjon; at noe pr avtale ikke tillates, betyr ikke at det strider mot norsk eller international lov.

Om CDON er så jæ... pinglete at de trekker tilbake ett slikt produkt, så ære være dem for det. Da er beviset endelig her; Mediebransjen er verdens herskere!
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
04-01-2012, 00:15
Post: #4
Cardsharing - lovlig - eller bare avtalebrudd?
[quote name='Frank' timestamp='1325625685' post='6106']

Da tror jeg nesten du må fortelle meg hva en lov er?
En lov er noe som er bestemt av kongen i statsråd - rettere sagt, politkerne etc arbeider fram en lovtekst, og kongen er den som har siste (og minste) ord i saken.

Den AVTALE du&jeg inngår med f.eks CD, er en AVTALE, ikke en lov.

Hvilken konsekvens står en ovenfor når en bryter en lov? Jo, bøter og evt fengselsstraff, i enkelte tilfeller inndraging av det som er/ gjør ting ulovlig.
Hvilken konsekvens står en ovenfor om en bryter en avtale? At denne sies opp. Potensialet for å kreve erstattning er minimalt, i ett slikt tilfelle er det særdeles lite sannsynlig at f.eks CD skulle svi av 300K i rettsapparatet for å få tilbake 250.- i kortavgift i året (siden dette ville være en ny sak for domsstolen, vil hver part måtte dekke egne sakskostnader).

Konklusjon; at noe pr avtale ikke tillates, betyr ikke at det strider mot norsk eller international lov.

Om CDON er så jæ... pinglete at de trekker tilbake ett slikt produkt, så ære være dem for det. Da er beviset endelig her; Mediebransjen er verdens herskere!
[/quote]

Jaså, du er en av de derre ...
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
04-01-2012, 01:38
Post: #5
Cardsharing - lovlig - eller bare avtalebrudd?
[quote name='jalla' timestamp='1325628906' post='6107']

Jaså, du er en av de derre ...
[/quote]
??? Utdyp gjerne :Smile

Men om du mener; jeg er en av de derre .... som ikke lar seg påvirke av "samfunnsnykker" - jupp, sånn er jeg.
Jeg lar meg heller ikke "skremme" til å følge "spilleregler" som er satt av en bransje som kun har profitt som mål.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
04-01-2012, 11:09
Post: #6
Cardsharing - lovlig - eller bare avtalebrudd?
Nei, jeg mener en av de derre som ikke tåler å bli korrigert.
Det kvasi-juridiske tåkepratet du kommer med er ikke verdt å kommentere engang.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
04-01-2012, 13:38
Post: #7
Cardsharing - lovlig - eller bare avtalebrudd?
[quote name='jalla' timestamp='1325668155' post='6109']Nei, jeg mener en av de derre som ikke tåler å bli korrigert.[/quote]
Vist tåler jeg å bli korrigert - når jeg tar feil.
Vil absolutt hevde at jeg i denne tråd har belyst forskjellen på ett LOVbrudd, og ett AVTALEbrudd - ergo tar jeg ikke feil


[quote name='jalla' timestamp='1325668155' post='6109'] Det kvasi-juridiske tåkepratet du kommer med er ikke verdt å kommentere engang.[/quote]
Dette er ett ganske typisk svar når morroklumper ikke lengre greier å argumentere sin sak.


Får bare avslutte med; Glad jula er over - er bare å håpe at noen snart pakker deg bort, din nisse!
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
04-01-2012, 22:01
Post: #8
Cardsharing - lovlig - eller bare avtalebrudd?
[quote name='Frank' timestamp='1325677099' post='6110']
Dette er ett ganske typisk svar når morroklumper ikke lengre greier å argumentere sin sak.
[/quote]

Har ikke noe behov for å argumentere min sak (skriver du forresten alltid like pompøst?)

At du ikke skjønner at avtaler er regulert av lovverket interesserer meg ikke egentlig, så diskusjonen stanser her for min del.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
05-01-2012, 18:08
Post: #9
Cardsharing - lovlig - eller bare avtalebrudd?
Poster er klippet fra denne tråden: http://mspc.no/index.php?/topic/880-clon...er-pa-cdon
Visit this user's website Find all posts by this user
Quote this message in a reply
09-01-2012, 00:07 (This post was last modified: 09-01-2012 00:11 by Frank.)
Post: #10
Cardsharing - lovlig - eller bare avtalebrudd?
[quote name='jalla' timestamp='1325707284' post='6116']Har ikke noe behov for å argumentere min sak [/quote]
Og da blir det en temmelig meningsløs debatt. Men du om det!
[quote name='jalla' timestamp='1325707284' post='6116']At du ikke skjønner at avtaler er regulert av lovverket interesserer meg ikke egentlig, så diskusjonen stanser her for min del.[/quote]
Tror du virkelig at alle avtaler er 100% bunnet i lovverket? Naivt, vil jeg påstå.
Kan jo komme med en svært hverdagslig sammenligning, som burde være enkel å forstå for de fleste;
Om du og naboen avtaler at han skal ta vare på posten din mens du er på ferie, så er det i aller høyeste grad en avtale som ikke er hjemlet i lov.
Og tar han ikke vare på posten din, så lykke til med å saksøke han :wacko:

Så om Cristian nå mener at jeg er moden for ban-trollet, så værsågod!

Så til det denne nye tråden omhandler - så får nisser, morroklumper og andre bare mene at det er "kvasi-juridisk vås" så mye de vil.;
Er cardsharing ulovlig?

Kort svart; gir du en annen person tilgang til decodede TV-signaler, så er det ulovlig. Cardsharing innen egen husstand er en annen sak, og denne er neppe å regne som ulovlig. Påtalemakten vil i alle fall få enorme problemer med sin bevisbyrde i saken - så stor at den med 99% sannsynlighet ikke kommer til å prøves med dagens lovgivning.

Straffeloven § 262. Den som
a) i vinnings hensikt framstiller, innfører, distribuerer, selger, leier ut, besitter, installerer, vedlikeholder eller skifter ut dekodingsinnretning,
b') i vinnings hensikt annonserer eller på annen måte reklamerer for dekodingsinnretning, eller
c) søker å utbre dekodingsinnretning
når hensikten er å skaffe noen uautorisert tilgang til en vernet tjeneste, eller medvirker til dette, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.
Den som ved bruk av dekodingsinnretning påfører den berettigede et tap eller skaffer seg selv eller andre en vinning ved å få uautorisert tilgang til en vernet tjeneste, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.
Med dekodingsinnretning menes i denne paragraf ethvert hjelpemiddel, enten dette er teknisk utstyr eller programvare, som er utformet eller tilpasset, alene eller sammen med andre hjelpemidler, for å gi tilgang i forståelig form til en vernet tjeneste.
Med vernet tjeneste menes i denne paragraf
a) fjernsyns- og radiosignaler, og
b') tjenester som teleformidles elektronisk på forespørsel fra den enkelte tjenestemottaker,
når tilgang i forståelig form er avhengig av tillatelse fra tjenesteyter og ytes mot betaling, eller selve tilgangskontrollen til tjenestene nevnt i a og b, når den må regnes som en egen tjeneste.
Offentlig påtale finner ikke sted uten fornærmedes begjæring med mindre allmenne hensyn krever påtale. Som fornærmet regnes også den som yter tilgangskontroll når denne må regnes som en egen tjeneste.
Opphevet ved lov 14 apr 1972 nr. 15, tilføyd ved lov 7 apr 1995 nr. 15, endret ved lov 15 juni 2001 nr. 57 (ikr. 1 aug 2001 iflg. res. 15 juni 2001 nr. 672).

Det rellevante for ekstern kortdeling er markert med rødt.
Selvsagt kan en argumentere om at selv om en er aleine om delingen, så tilegner en seg noe en ikke har rett til. På den andre siden, CD tar 200-250 for ett kort i ett år, når en har abbonement. Det er derfor vanskelig å argumentere med at det er i vinningsøyemed at en deler ett kort i to. Det er vel også vanskelig å argumentere for å bruke 5års kortavgift på en slik kortdeler :Smile

Når det gjelder strafferammen på inntil ett år bak låste dører, så er denne neppe sannsynlig. Det er ikke alt for lenge siden to herremenn fra Vesterålen måtte ut med henholdsvis 7 og 10.000.- for sin rolle i ett miljø som delte kort over internett.

For de mer interesserte i strafferisiko, saxer jeg inn;

Dom i card sharing sak – Drammen

On May 19, 2011 · In Norway


En mann fra Drammen er dømt til 45 dagers ubetinget fengsel, samt inndragning av 650 000 kroner i utbytte + inndragning av datautstyr mv, for å ha driftet et større card sharingsnettverk i Drammensområdet.
Ca. 200 kunder på nettverket er også ilagt forelegg (mellom 6000-8000,- nok) for å vært knyttet til nettverket. En bekjent av den domfelte er også ilagt et forelegg på 25 000,- nok for å ha “lånt ut” sitt abonnement til den domfeltes server.

Det er med andre ord slett ikke trygt å delta i slike miljøer - og jo større, jo mer risikabelt. På den andre siden; med såpass lave bøter som det er her, så er det vel forståelig at enkelte velger å delta. Bøtesatsene kunne med fordel vært økt.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)