mspc.no
Om gråsonen ... - Printable Version

+- mspc.no (http://mspc.no/forum)
+-- Forum: Mediesenter (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Gråsonen (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Thread: Om gråsonen ... (/showthread.php?tid=805)

Pages: 1 2


Om gråsonen ... - Guest - 04-04-2008 15:50

Hei, t1ger, siste svn versjon skal fungere bra med mdapi, hvis du lager en egen tråd her inne og legger ved logger så skal jeg sjekke. Kommer til å koble inn mdapi selv i løpet av noen måneder(kommer litt an på hvor mye annet som dukker opp).