mspc.no
XBMC - Manglende teksting på direkte TV - Printable Version

+- mspc.no (http://mspc.no/forum)
+-- Forum: Mediesenter (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Mediesenter programmer - generelt (/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thread: XBMC - Manglende teksting på direkte TV (/showthread.php?tid=1299)XBMC - Manglende teksting på direkte TV - Verderer - 29-04-2014 23:55

Så saken er som følger,

Kjører XBMC (frontend) med Mediaportal (backend) for å se på TV.

Men jeg undres på hvor jeg ikke får teksting, eller mulighet for teksting på noen av TV kanalene. Prøvde de samme TV kanalene i Mediaportal og der fungerte tekstingen helt problem fritt.

Er det noen som kan forklare meg hva det er som skjer?
Evt. om det er noen her som får til teksting helt problemfritt med XBMC med en hvilken som helst backend fortelle meg hvilken løsning de bruker?

På forhånd takk!