mspc.no

Full Version: Hva trenger jeg? get digital kabel tv
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Har i dag hauppauge wintv-ci og wintv-hvr 930c dette har vært et oppsett jeg har brukt på canaldigital før . men har flyttet nå og her har vi get. vill disse fungere til det å? eller hva trenger jeg? er ikke helt proff på det området her så all hjelp tas i motSmile
Det finnes ingen CAM pr i dag som fungerer med kabel-tv fra Get, dvs at du ikke får benyttet WinTV-CI'en du har. TV-kortet kan du derimot bruke, men du må belage deg på andre måter å få inn de kodede kanalene på. Spør admin her på forumet om tilgang til gråsonen, hvis du ikke allerede har det.
^ Me Smile
Reference URL's