mspc.no

Full Version: Eksterne linker
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Tenkte å få samlet nyttige linker til "ymse" forum og andre ressurssider.Fyll på - bruk gjerne malen under:Navn:URL:Stikkord/beskrivelse:Evt. registreringsprosess:
Slenger på en link til en blogg jeg synes var bra.Navn: Guide för NewCS, Yankse och GB-PVRURL:http://tyve.se/blog/guide-for-newcs-yankse-och-gb-pvr/Stikkord/beskrivelse: Guide för NewCS, Yankse och GB-PVR. Beregnet til DVB-C, men bør vel kunne "konverteres"?Evt. registreringsprosess: Ingen, blogg
Navn: Skystar.org arkivURL: http://www.skystar.org/arsiv/index.php?d...skrivelse: Alt av softcam's Smile (Yankse, newcs etc etc)Evt. registreringsprosess: Nope.
Navn: Agarwal's Directshow MDAPI filterURL: http://sourceforge.net/projects/mdapifil...skrivelse: "This is the open source code of Agarwal's Directshow MDAPI filter. Using this filter, you can add support for MDAPI (Multidec API) plugins, typically used in DVB related software, to any DirectShow applications very easily."Evt. registreringsprosess: Ingen (Open Source GNU GPL prg.)Kan brukesmed f.eks. MediaPortal - trenger en "How to" her ;D
Navn: Sasc-NG HG repositoryURL: http://nooneshome.org/privatehg/sasc-ngS...skrivelse: dekrypterer dvb-strømmer i linux ved å opprette en virtuell adapter med ukryptert signalEvt. registreringsprosess: GNU GPL v.2. Usikker på sc sin lisensEdit:Nede? Mandagspause eller har den blitt flytta?
Agarwal's Directshow MDAPI filter i MediaPortal HOWTOhttp://dvbn.happysat.org/viewtopic.php?t=46552http://dvbn.happysat.org/viewtopic.php?t=46431(edit): Ny Howto MDAPIFilter version 2.2 til MediaPortalhttp://dvbn.happysat.org/viewtopic.php?t=47290Her må man registreres, anbefales da det ligger mye nyttig info her.
Slenger disse her, for å evt. finne nytten med dem senere:http://www.geocities.com/thereal_pikachu/ (finne ut mer om FFdeCSA.dll)Svensk forum: http://www.comhit.net/index.phpDansk: http://www.digitalt.tv/forum/forum.asp?FORUM_ID=25
Reference URL's