mspc.no

Full Version: Transponder liste for Canal Digital satelitt
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hei!

Noen som har en transponderliste for Canal Digital satellitt i ett eller annet format? Skal brukes med Digital Devices Cine S2 og Windows Media Center.
Takk. Fant også ut at jeg kunne laste ned .ini fil fra King of Sat. Finnes det verktøy for å konvertere dette til et format DVBCineConfig forstår, eller må man gjøre det manuelt?
Reference URL's