mspc.no

Full Version: EPG, GuideFeed og DVBLink
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Har jeg forstått det riktig at det å få EPG (på alle kanaler) inn i Windows 7 Mediasenter er blitt enklere og bedre med DVBLink TVSource?Det ser ut til at den har XMLTV interface og skal kunne mate dette videre inn i Mediasenteret(?)Jeg har også lest noe om at den kan tune inn en og en kanal automatisk (om natta?) og hente ut EPG derfra?W7MC kan ikke dette selv(?) (du må selv velge kanalen for at den skal hente fra datastrømmen?)Hvilke andre muligheter finnes for å få GuideFeed inn i W7MC for tiden?
Reference URL's