mspc.no

Full Version: NRK P3 (Radio) er tom
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Heisann, har egentlig ikke brydd meg med å rapportere dette før, da jeg bare har satt opp manuelle opptak for radioresepsjonen mandag-torsdag, men tenkte jeg skulle nevne det:petre.radio.nrk.no er tom, og har vært det lenge.
Ja jeg tror alle radiokanalene er drept, litt usikker på hvorfor, men jeg kan se om jeg får til å se på det hvis du bruker det...-C-
For all del ikke noe hast, men fint om du får sett på det Smile
Reference URL's