mspc.no

Full Version: HD problem dvb-c
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Jeg har dvb-c fra canaldigital og trøbler med å få noen av HD kanalene til å virke.Problemet er at hvert 1-2 sek pauser avspillingen 1/10 eller 2. Samtidig logger mythfrontend"prebuffering pause" (mer log nedenfor). LiveTV og opptak oppfører seg identisk.Hardwaredetaljer
Code:
Backend Core2 Duo 2.66Ghz, 2Gb memUbuntu 9.10mythtv 0.22-fixesTerratec Cinergy-CFrontendCore2 Quad 2.33Ghz, 4Gb memFreeBSD 8-stablemythtv 0.22-fixesNvidia 9500GT, native nvidia driver 195.22
Jeg utelukker ressursmangel på maskinene som årsak til problemet: - lesing fra disk på backend gir over 90Mb/sek ("cp kjempefil /dev/null") - iperf mellom BE-FE viser over 90Mb/sek - top rapporterer 65% CPU idle under avspilling - stabil høy signalstyrke og S/N, ingen forskjell på kanaler som virker/ikke virkerJeg har prøvd å variere det meste av settinger (forskjellig renderer, forskjelligedeinterlacere, etc) uten noen synlig effekt. Eneste endring jeg har sett er hvis jeg slårav "extra audio buffering".
Opengl vsynch på ? Slå det av.Prøv å drepe pulse audio.Vilken out device har du ?Prøv å slett/rename .asoundrc
Saken tok en interresant vending idag når jeg rekompilerte og installerte siste versjon av 0.22-fixes.Jeg fikk da vdpau til virke, noe jeg ikke har fått til før. Med det på plass spiller nå alle hdkanalene perfekt.Idle CPU under avspilling ligger nå på ~95% totalt, og med vdpau og advanced(2x) deinterlacing brukermythfrontend ~3% av en core (!)Konge ;D
Reference URL's