mspc.no

Full Version: Hauppauge MCE-fjernkontroll på lager hos Dustin
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
http://www.dustinhome.no/pd_5010379379.aspxEr begynt å bli sjeldent kost dette, så poster dette som et tips.
Takk for tips.

Kjøpte 4 stk jeg, -så har jeg litt å gå på Smile

Desverre hadde de mindre knapper enn originalen. Men de hadde alle og funker som en drøm.

-Jeg rakk å kjøpe 4 MS IR MC keyboard også jeg for de gikk ut av prod. Jeg synes de er de beste (pga knappene på siden) selv om det er irriterende at en må "Peke" på mottakeren med dem
Tror jeg har funnet en gull-kombinasjon:

Fjernkontroll:
OrigenAE
[Image: origenae_rc197.jpg]

- Med lærefunksjon
- RC6-protokoll
Pris: 150-200
Eks: http://www.dustinhome.no/pd_5010097483.aspx
Produktinfo: http://www.origenae.co.kr/en/accessory_rc197.htm

Reciever:
IR605

Pris: ca 60
- RC6-protokoll
Eks: http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=165602&model=&salg=

Siden begger er RC6, skal disse fungere fint sammen Smile
Produktinfo:
Reference URL's