mspc.no

Full Version: Sporadisk hakking på når ett av TV-kortene foretar HD-opptak
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Når jeg tar opp en HD-sending med ett av TV-kort og samtidig ser på en annen kanal med det andre TV-kortet så forekommer det sporadisk hakking i kanalen jeg ser på. Jeg er usikker på om det er harddisken som er svakheten eller om det er maskinvaren i seg selv (CPU).

Har AMD Athlon 7750 3GHz dual core, 4 GB RAM, Radeon 5450 HD skjermkort. Har testet med to ulike harddisker; 3,5" Seagate 500GB 7200RPM SATA 32MB cache (kun testet i 1,5GB/s mode) og nå en 2,5" Toshiba 5400RPM 640GB, 8MB cache.
Mediacenter-setupen står i signaturen min.

Noen forslag?


Edit:
Ettersom jeg fant en "Limit to 1,5GB/s" jumper på 500GB-disken så fant jeg ut at hovedkortet støtter 3GB/s og at jeg altså har kjørt med limit i flere år (!). Doh. Anyways, har fjertet limiten og kjører med 3GB/s nå. Gjør opptak av HD-kanal mens jeg ser på flere andre SD-akanler og HD-kanaler og klarer ikke se noe hakking enda. Skal teste mer utover dagen... :Smile
En liten oppdatering. Jeg var muligens litt kjapp i vendingen over. Av de tre HD-kanalene jeg har tilgjengelig er det merkelig nok TVN**** HD som utløser denne sporadiske hakkingen. Og jeg får det også ved 3GB/s påslått på Seagate 7200RPM-disken.

For å teste om CPU-en hadde noe med problemet å gjøre så prøvde jeg å kjøre Task Manager/Performance Monitor samtidig som jeg gjorde opptak på nevnt kanal og viste en annen kanal. CPU-load'en bikket med jevne mellomrom opp i 100% samtidig med hakkingen, dermed tror jeg jeg har funnet flaskehalsen. Ved visning av en SD-kanal ligger CPU på rundt 30-40%. Ved visning av TVN**** HD er den svinger load mellom 35-80% (på det meste). Ser ut som det er på tide å realisere oppgraderingsplanene for HTPC-en ja.

Noen som vet hvor stor skrivehastighet HD-sendinger krever?
[quote name='hyp3z' timestamp='1326548508' post='6154']
Noen som vet hvor stor skrivehastighet HD-sendinger krever?
[/quote]

Opptil ca 16Mb/s (megabits, ikke bytes). Dvs en brøkdel av hva en hvilken som helst moderne disk kan takle.
Reference URL's