mspc.no

Full Version: GET - opptak i skyen
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hei.

Har akkurat fått brev fra Get om at borettslagets nye fellesavtale inkluderer opptak i skyen med Get boks mikro. Dette krever at boksen er koblet til med ethernetkabel.

Er det noen som har gjort noen forsøk på å streame disse opptakene fra en PC?
Reference URL's