mspc.no

Full Version: DVB-C kort selges
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Er det fortsatt noen som lever her? Wink

Har 3* TechnoTrend C-2300 DVB-C kort jeg ikke trenger lenger.
De er ubrukte, den ene boksen er åpnet fordi jeg ville se på kortet Smile

Selges for 250,- + evt porto Smile
Joda, det er (litt) liv. Har ett C-2300 selv, så dessverre trenger jeg ikke flere. Kortet er ikke støttet under FreeBSD, selv ikke med FreeBSD 11.0-stable.
Hm... Brukt mot GET?
Reference URL's