mspc.no

Full Version: RiksTV USB cl-slot? Tvheadend
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hei.

Jeg prøver å finne en USB cl slot som fungerer med RiksTV.

Mitt prosjekt er å koble en USb tuner og om det finnes en USB dings der jeg kan sette mitt RiksTV kort i med cam

Alt dette skal kobles til synology nas boks som kjører tvheadend
Jøss, liv i dette forumet enda....

Mener at Hauppauge har USB CI som skal fungere med RiksTV. Vrient å få tak i, vil jeg tro....
http://www.prisjakt.no/product.php?p=145277
Reference URL's