mspc.no

Full Version: Sende egne DVB-T kanaler
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kom over noen artige produkter nylig.
DVB-T modulator, USB, 1 kanal:
http://www.idealez.com/hides/product-detail/en_US/69859

DVB-T Modulator, PCIe, 4 kanaler:
http://www.idealez.com/hides/product-detail/en_US/94429

Disse brukes til å konvertere transport streams til DVB-T signaler. Mao. kan man dekryptere kanaler fra satellitt, kabel eller bakkenett, og sende de ut som ukryptert DVB-T, slik at kanalene blir tilgjengelig med en helt vanlig TV uten dekoderboks eller programkort.

Programmet dvb2dvb henter kanaler fra tvheadend og sender disse til modulatoren.

(og, hvis man er frekk nok, kan man sikkert også bruke denne til å sende lokalt bakkenett i nabolaget, men særlig lovlig er det nok ikke Smile )
Reference URL's