mspc.no

Full Version: tvheadend - programguide?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Til dere som bruker tvheadend, bruker dere den innebygde programguiden (EPG) til tvheadend, eller bruker dere noe annet?
Jeg er vant til MythTV sin, med kanal- og tidsbasert tabellformat, så jeg syns det er vanskelig å ha oversikten i tvheadend sin EPG.
(01-04-2014 23:29)tingo Wrote: [ -> ]Til dere som bruker tvheadend, bruker dere den innebygde programguiden (EPG) til tvheadend, eller bruker dere noe annet?
Jeg er vant til MythTV sin, med kanal- og tidsbasert tabellformat, så jeg syns det er vanskelig å ha oversikten i tvheadend sin EPG.

Selv bruker jeg den som ligger i standard webgrensesnitt, i tillegg til TvhClient og TvhRemote litt om hverandre på iOS.

Har ikke sett på Myth sin løsning, så usikker på hva du sikter til. Men kanskje denne kan fungere greit som webgrensesnitt?
https://github.com/polini/TvheadendMobileUI

bergie
Jeg ser at TVhClient også finnes til Android, og programguide der minner om MythTV sin, takk. Av en eller annen grunn vises ikke kanal-ikoner.
Ellers er det noe rart med oppsettet på min tvheadend; når jeg velger TV2 Nyhetskanalen og "play" så får jeg TV Norge istedet. Usikker på hva som er feil.
Reference URL's