mspc.no

Full Version: Nedetid
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Som mange kanskje oppdaget så har forumet vært nede de siste par dagene. Årsaken var at en gammel server ble sanert før vi hadde gjennomført flyttingen av forumet til nye servere. Men nå er forumet flyttet til ny server og skal fungere som normalt.

Beklager ulempen.
Kult.

Planer om å oppdatere selve forumet/forum SW også?
Ikke umiddelbart. Er det noen spesielle egenskaper fra andre typer forum som savnes? Den største utfordringen ved en eventuell migreringen er hvordan man skal beholde indekseringen i søkemotorer for eksisterende innhold.
Det har også vært litt problemer med Mail-sending, men nå skal også det være rettet. Oppdager dere flere problemer så si gjerne i fra i denne tråden.
Som nevnt i en annen tråd her, så mangler det en del info på xmltv feeden. savner spesielt TV2 norge.
Er vel @ChristanW som administrerer den. Usikker på hvor mye han bruker forumet, nå som det er solgt.
Reference URL's