mspc.no

Full Version: RiksTV CAM
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
De eldre CAMene til RiksTV håndterte kun dekryptering av én kanal om gangen. Men nå har det kommet et par nye CAMer også ser jeg:

https://rikstv.no/kundeservice/utstyr/go...nke-1-cam/
https://rikstv.no/kundeservice/utstyr/go...g-cnx1660/

Noen som har fått testet om disse støtter MTD (dekryptering av flere samtidige kanaler)?
Ingen som har fått testet disse enda?
Hei!
Dette er jo CI+, noe som vel er døden for HTPC markedet... Disse kan man med andre ord bare få testet i IDTV eller dekoder Sad.
Tipset kom fra en kunde som visstnok hadde testet det. Det var litt derfor jeg lurte på om flere hadde testet det.
Fungerte CAMet for han? Bestilte nylig ett Technicrypt CAM fra Elkjøp, men fikk ett Strong CAM i steden.
Det var den informasjonen jeg fikk ja, men jeg har ikke fått verifisert det selv. Har du fått prøvd det?
Det jeg fikk feilsendt var dette:

https://www.rikstv.no/kundeservice/utsty...-cnx16601/

Men ser ut til at jeg må bestille ett nytt tv kort før jeg får testet.

Edit:
Fikk følgende svar fra Strong om hvorvidt 1660 eller 1660+ støttet dekryptering av flere kanaler samtidig.

"No this module just decrypts one channel at the time. "
Ja, den ser ut til å være lik den "gamle" modellen.
Har du noe mer info om hvilket CAM og TV-Kort/CI han brukte?
Ikke annet enn at det var en av de på bildene øverst i denne tråden.
Reference URL's