mspc.no

Full Version: Opprensking av brukere
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Har gått igjennom brukermassen på forumet, og i den anledning slettet en del hundre kontoer.

Brukermassen er pdd 1038, hvorav 393 har status "Illuminati" (tilgang til Gråsonen) og 4 utviklere.

Det er også gledelig å se at noen har begynt å blogge om hva de driver med Smile.
Flott med tilbakemelding, takker!
Da ser vi at dere bak forumet ikke er passive. Da "dør" forumet fort. Å eksistere på nettet er jo ikke det samme som å være levende.

Må selv lure litt da det ikke var mye nytt å lese her. Var lenge fraværende selv, men har selv tatt meg i nakken og vil se om jeg kan bli aktiv ( --- uten for mye "svada"). Slet lenge med å komme meg inn etter langt fravær. Måtte registrere emd på nytt.
^ Hm... Det var rart.

Får forresten ukentlig flere henvendelser om tilgang til Gråsonen (ca 1/dag, faktisk). Få av disse ser jeg skriver Smile

PS: Har nå aktivert blogg og chat.... usikker på om chat eier livets rett, men kan være nyttig. Blogg er i hvertfall det.


Har også åpnet for opp- og nedlastinger. Kan være nyttig for skripts etc, men får ordne strukturen etter hvert.
Reference URL's